Vi kallar det
bluewashing

Låt oss förklara
med en film:

Det här är problemet:

Sverige behöver fler poliser för att öka människors trygghet. Därför beslutade regeringen om målet 10 000 fler polisanställda i Sverige till år 2024. Sedan dess har Polismyndigheten växt i rekordfart med drygt 4 600 anställda, men bara lite drygt 1 600 av dessa är poliser.  

Polistillväxten går för långsamt, och i stället för att göra polisyrket attraktivare för fler anställer Polismyndigheten andra kompetenser att utföra polisiära uppgifter. Uppgifter som de varken är utbildade eller utrustade för. Vi kallar det för bluewashing.

Brottsbekämpning kräver många olika kompetenser men den polisiära kompetensen kan inte ersättas – bara kompletteras. Bluewashing är inte en lösning på polisbristen.

Polisyrket är unikt. Utbildning, arbetsuppgifter och alla de erfarenheter poliser får från vitt skilda situationer i yrket ger oss särskilda kunskaper och förmågor. Kompetens som inte kan ersättas vare sig i den inre eller yttre verksamheten.Därför måste polisyrket bli ett framtidsyrke som lockar fler och får fler att stanna kvar. De unika polisiära förmågorna och kompetenserna måste värderas högre - såväl i den inre som den yttre verksamheten. Med rätt person och rätt kompetens på rätt plats kan effektiviteten öka och resultaten förbättras. Det vinner hela samhället på.

Polisyrket innebär en större uppgift, en uppgift att värna allas vår trygghet och våra demokratiska fri- och rättigheter. Ska den uppgiften locka så många som krävs för att nå upp till de politiska löftena om fler poliser, måste de polisunika kompetenserna värderas högre. Den enda förloraren i en sådan satsning är brottsligheten.

Hur ska vi
lösa det här?

Gör polisutbildningen till en högskoleutbildning
Utveckla och uppgradera polisutbildningen till en treårig högskoleutbildning om 180 högskolepoäng med tillhörande yrkesexamen av vilken det tydligt framgår vilka kunskaper och förmågor som kännetecknar en polis. Samt att det till denna utbildning knyts en stärkt praktiknära polisforskning som understödjer ett mer kvalitativt och effektivt polisarbete och samtidigt bättre tar tillvara polisers kunskaper och erfarenheter.
Inför yrkeslegitimation
Inför en yrkeslegitimation för poliser och att denna regleras av ett lagrum där det framgår vilka krav som ska vara uppfyllda för att en sådan legitimation ska kunna utfärdas och av vilken myndighet.
Återinför polisiär titulatur
Återinför titulatur som särskiljer polisiär kompetens inom vissa områden från annan kompetens inom samma område (exempelvis titeln kriminalinspektör för poliser som jobbar med utredningar). Titulaturen ska tydliggöra vem som har vilka befogenheter och kompetenser och därmed har polismans befogenheter och skyldigheter – för effektivitet, tydlighet och rättssäkerhet.

Godbitar ur vår undersökning:

36 %
Bara så många av de nyanställda hos Polismyndigheten är poliser.
2 av 3
poliser tycker att de sällan eller aldrig har tillräcklig bemanning för att kunna leva upp till verksamhetskraven.
4 av 10
poliser funderar aktivt på att lämna yrket.
48 %
Så många poliser har någon gång under det senaste året behövt assistera en civil utredare för att uppgiften krävt polisiära befogenheter.
1 av 4
poliser har varit tvungen att klara sig själv i kritiska situationer utan tillgång till polisförstärkning
7 av 10
poliser anser att det inte finns tillräckligt med karriär- och utvecklingsvägar för dem i deras nuvarande funktion.
KÄLLOR: ”Bara 25 % av nyanställda är poliser”: ur Polismyndighetens personalstatistik våren 2022. Övriga siffror: Polisförbundets medlemsundersökning våren 2022.
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit."
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique."
Cookie Inställningar
Close Cookie Preference Manager
Om cookies
Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Cookies är små textfiler som kan användas för att göra en användares upplevelse bättre, analysera trafik, anpassa innehåll och för marknadsföring.

Vi använder Cookies för att analysera trafik, anpassa innehåll från oss själva och tredjepartsleverantörer av tjänster.  

Du kan själv anpassa vilken typ av Cookies du samtycker till att vi lagrar genom att gå tillbaka till fliken "Anpassa dina val".  

Cookies från tredje part  

Vi använder cookies från tredje part så som Vimeo för funktionalitet och för att förbättra användarupplevelsen.   Inaktivera cookies  Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.

Läs mer i vår integritetspolicy om vilka vi är, hur du kontaktar oss och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter.
Nödvändiga
Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom navigering. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.